In het vorige N-spoor deel heb ik de rijregelaar behandeld en het deel daarvoor de schakeling laten zien om de snelheid van de treintjes te meten. In dit deel zal ik laten zien wat de resultaten van de combinatie van deze zaken zijn. Hieronder de opstelling op het proefbaantje. Langs de rails zie je links en rechts op ca. 20 cm afstand van elkaar, de twee lichtsluisjes. In het midden daartussen de Arduino Uno met rechtsonder het OLED-schermpje met de meetresultaten. Voor de berekening zie N-spoor – deel 20. Een klein ge-3D-print doosje (50 mm x 40 mm, 20 mm hoog) waar precies een ArduinoRead More →

Om de snelheid van de treintjes te kunnen veranderen is een rijregelaar nodig. Ergens heb ik de hier beschreven regelaar gevonden (hier dus): maakt gebruik van PWM (zie ook hier) op de Weistra-manier. Dit principe wordt hier goed uitgelegd. Een Arduino Nano wekt aan de hand van de stand van potmeter 1 een pwm-signaal met een hogere (harder) dan wel lagere (langzamer) frequentie op. Het signaal wordt via de L298-module (dubbele H-brug motor driver) naar de rails gevoerd. Met potmeter 2 en 3 is de maximum en minimum snelheid aan te passen. Hieronder de door mij volledig gepikte Arduino sketch. Naast bovenstaande .ino is erRead More →

Hoe snel, of hoe hard, mag een model treintje eigenlijk rijden? Vaak rijden de modeltreintjes in verhouding te hard. Op de diverse modelspoor websites zijn hierover soms verhitte discussies te vinden. Met berekeningen en vergelijkingen. Het valt niet mee.Uiteindelijk komt het er vaak op neer dat men kiest voor de “onderbuik-gevoel-snelheid”. Maar het is natuurlijk wel leuk om de snelheid van je treintje te meten. Hiervoor toch die discussies her en der gevolgd om de gemeten snelheid op de baan om te zetten naar een snelheid in de echte wereld. Op deze site heeft iemand de snelheid van zijn treintje gemeten over een afstand vanRead More →

Handige tips verzameld over de stroomvoorziening van de baan. Om de treintjes op mijn modelbaantje te laten rijden is ca. 12V gelijkspanning nodig dat aan de rails gekoppeld moet worden. Uitgaande van de rijrichting: de plus aan de rechter rail, de min aan de linker rail. Om zo soepel mogelijk, dus zonder haperen, te rijden wordt aangeraden om elk railstuk van stroom te voorzien. Hiervoor moet je dus een netwerk van draadjes aanleggen en dat wordt al snel een warboel. Om enig systeem hierin te bereiken heeft de ‘modelwereld’ allerlei handige dingen bedacht. Hieronder een overzicht daarvan.Om mee te beginnen: zoals eerder (deel 4) behandeldRead More →

Zoals eerder al opgemerkt resulteert de detectie via een Hall effect sensor, in tegenstelling tot een reed relais, in een zeer kortdurend signaal. Wanneer er meer sensoren gepolld moeten worden lijkt het mij geen denkbeeldig probleem dat er detecties gemist worden! Vandaar dat ik bedacht heb om achter elke Hall sensor een SR-latch-schakeling te plaatsen. Een SR-latch zorgt ervoor dat de detectie, dus bijvoorbeeld een “0” op de lijn (Set) vastgehouden wordt, waarna de status uitgelezen en vervolgens gewist (Reset) kan worden. Latches zijn in chipvorm te koop (bijvoorbeeld de 74LS279 zoals hierboven), maar zijn ook zelf door middel van NOR of NAND-gates samen teRead More →